Kadra pedagogiczna

Dyrektor przedszkolamgr Maria Kościelnik - nauczyciel dyplomowany


Nauczyciele przedszkolaOddział I - 3,4 latki ( Siedlisko)
mgr Marta Jęśko - nauczyciel dyplomowany

mgr Sylwia Siwiak - nauczyciel mianowany

mgr Maria Kościelnik- nauczyciel dyplomowany

Oddział II - 5,6 latki (Siedlisko)
mgr Danuta Polak - nauczyciel dyplomowany

mgr Maria Kościelnik- nauczyciel dyplomowany


Oddział III - 3,4,5,6 latki (Runowo)
mgr Elżbieta Iwanicka- nauczyciel dyplomowany

mgr Sylwia Siwiak - nauczyciel mianowany


Oddział IV - 3,4,5,6 latki(Nowa Wieś)
mgr Ewa Bączyk- nauczyciel mianowany

mgr Sylwia Siwiak - nauczyciel mianowany
Zajęcia dodatkowenauczyciel religii(Siedlisko)


mgr Agnieszka Warnkowska - nauczyciel dyplomowany

nauczyciel religii (Nowa Wieś)


mgr Agnieszka Warnkowska - nauczyciel dyplomowany

Logopeda)


mgr Sylwia Siwiak - nauczyciel mianowany


Język angielski


brak nauczyciela

oligofrenopedagog


mgr Marta Jęśko - nauczyciel dyplomowany
Personel administracyjno - obsługowy  • Katarzyna Chełmińska - woźna oddziałowa(Siedlisko)
  • Paulina Gacka- woźna oddziałowa(Siedlisko)
  • Małgorzata Długa - woźna oddziałowa(Nowa Wieś)
  • Zdzisława Jurkowska - woźna oddziałowa/palacz c.o.(Runowo)
  • Ewa Krajewska - intendent(Siedlisko)
SzczegółyPrzedszkolowo.pl logo